Chybějící voda v rybnících

V rybnících v Jinonicích dlouhodobě chybí voda.

Průběžně se hledají řešení, jak situaci zlepšit. Hlavním problémem je zřejmě ztráta vody ve zděné štole Jinonického potoka mezí Jinonickým rybníkem a Butovickým rybníkem (štola vede podél Butovické ulice).

Poslední dílčí krok proběhl v říjnu 2018. Došlo k napojení dešťové kanalizace do Panského rybníka (za zámečkem). Díky nové kanalizaci o délce 149 m "dešťová voda nazdařbůh neodteče kanalizací pryč, ale pomůže naplnit rybník a potok." Další informace najdete na stránce Lesů HMP.

Na přelomu let 2014/2015 došlo k revitalizaci Jinonického i Butovického rybníka (vypouštěcí zařízení protékalo, rozpadlé nábřežní zdi atd.). Butovický rybník bohužel zůstává i po opravách prázdný.

Návrh Metropolitního plánu dokonce počítá s tím, že místo Butovického rybníka vznikne park. Proti této změně vznesla Praha 5 v červnu 2018 zásadní připomínku.

Návrh Metropolitního plánu bez Butovického rybníka (4/2018).