Nebezpečná Radlická

Radlická ulice v Jinonicích je velmi nebezpečná a bohužel zde dochází i k tragédiím, naposledy v dubnu 2018 (viz též statistiky dopravních nehod pro úsek Jeremiášova - Butovická a úsek Butovická - U Trezorky).

Za hlavní problém považujeme nelogické vedení jízdních pruhů a výrazné překračování povolené rychlosti.

Připravili jsme konkrétní návrhy (PDF ke stažení), jak bezpečnost zvýšit (a podrobili je diskuzi na Facebooku; příspěvek měl "dosah" 4,2 tis. lidí a nějak reagovalo 1,6 tis. z nich).

Radlická ulice je ve správě hlavního města. MČ Praha 5 může vznášet žádosti a návrhy, ale rozhoduje o nich magistrát. Naše návrhy jsme proto následně předali jak magistrátu, tak Praze 5.

Odbor dopravních agend MHMP návrhy projednal s Policií ČR a na jednání dne 21.11.2018 nám bylo přislíbeno první změny realizovat do jara 2019. Soupis připravovaných změny najdete zde. O dalších změnách budeme jednat (TSK nedoporučila semafor v křižovatce Butovická x Radlická).

Našimi návrhy se zabývala také Komise dopravní Prahy 5 (dne 10.8.2018); v unesení doporučila zpracovat studii proveditelnosti změn a vyzvat Polici ČR k měření rychlosti. Stejná komise pak v unesení z 13.07.2018 zažádala o umístění SSZ (semaforu) v celé křižovatce Radlická x Butovická.

Příklad z našich návrhů (celý PDF dokument zde):

Historie

Waldorfská škola v Jinonicích zadala v roce 2011 zpracování dopravní studie "Bezpečné cesty do školy." Studie identifikovala deset nebezpečných míst pro chodce v okolí Radlické ulice - viz obrázek:

/obr. str. 14/

Studie mimo jiné navrhla, aby na přechodu se semaforem u Tyršovy školy byl doplněn středový ostrůvek. Stav do roku 2016 (bez středového ostrůvku):