Vidoule

Budoucnost Vidoule je předmětem svárů již roky. Většina pozemků má soukromé vlastníky (největším je developer Ekospol - viz zákres LV č. 1012 v mapě), kteří přirozeně hájí své zájmy.

V současném době mezi politiky převládá názor, že se na Vidouli stavět nemá.

Ještě v letech 2012/13 ale někteří politici z Prahy 5 zástavbu prosazovali (a dokonce navrhli změnu územního plánu). Velkou zásluhu zde mají spolky z Prahy 5 (platforma ZaPět), kterým se tehdy podařilo zástavbu odvrátit. Některé návrhy na změnu územního plánu doposud nebyly zamítnuty a "spí" na magistrátu. Vidoule nemá zdaleka vyhráno.

V lednu 2018 zadala Praha 5 zpracování urbanisticko-krajinářské studie Vidoule (smlouva zde) a byla zřízena oficiální stránka projektu. V říjnu 2018 byl představen koncept studie (celý koncept ke stažení zde - 80 stran, 370 MB). Veřejnost měla možnost se ke konceptu vyjádřit do 14.11. 2018. Souběžně probíhají jednání o výkupu pozemků.

Video z představení konceptu studie v CAMPu. Pozor, záznam začíná až v čase cca 21:30.

Ukázka z urbanisticko-krajinářské studie Vidoule

Celý dokument je ke stažení zde - 80 stran, 370 MB.

Cesty

Cestní síť vychází ze stávajících směrů pohybu po Vidouli. Studie nově definuje dva hlavní okruhy a středovou cestu. Spodní okruh je přírodní a vede kolem úpatí svahu. Horní okruh je vyhlídkový a je veden po horní hraně svahu. Středová cesta prochází nejvíce člověkem poznamenanými částmi hory a spojuje vyhlídková místa od západu na východ. Tato tři tělesa jsou doplněna sítí stávajících vyšlapaných pěšin a nových štěrkotrávníkových cest. Nově navržené cesty reagují na upravenou organizaci prostoru. Samostatně je vedena bruslařská dráha na náhorní plošině. Posíleno je propojení přes Vidouli mezi čtvrtěmi Jinonice - Košíře a Nové Butovice - Cibulka.

Aktivity

Vhodné začlenění aktivit do prostoru Vidoule je stěžejním pilířem návrhu. Studie volí dva základní principy rozmístění jednotlivých aktivit s ohledem na nezbytné zázemí.

První princip v maximální možné míře zachovává stávající možnosti sportování v divoké přírodě. Návrh proto nevymezuje jednotlivé plochy k určitému využití, ale definuje např. pobytové louky jako prostory pro aktivní i pasivní odpočinek. Samotné aktivity záleží na uživatelích. Přírodní hřiště si může návštěvník vytyčit sám čímž se hřiště stává aktivitou. Obraz aktivit na Vidouli se organicky proměňuje stejně jako její divoká příroda.

Vizualizace z konceptu studie