Radlická ulice v Jinonicích je nebezpečná. Na jednání s Odborem dopravních agend MHMP dne 21.11.2018 bylo přislíbeno provést co nejdříve (dle klimatických podmínek - nejpozději do jara 2019) změny ve vodorovném značení (odstranění nelogického vedení jízdních pruhů atd.) a některé další úpravy. Podrobný seznam změn najdete níže.

Pokud jde o semafor na křižovatce Butovická x Radlická, prověřovalo jeho umístění TSK a realizaci nedoporučilo.

Seznam příslíbených změn:

Radlická x Mezi Lány

1. Ve směru do centra dojde k prodloužení šikmého vodorovného dopravního značení před přechodem (středovým ostrůvkem) a tento končící jízdní pruh bude navíc zakončen šikmými retardéry.

2. Na světelné křižovatce dojde k revizi intervalu "zeleného" signálu pro chodce a případně bude prodloužen tak, aby stihl přejít i pomalejší chodec, nebo takový chodec, který jednoduše čeká - než auta na červenou skutečně zastaví.

- MHMP zváží realizaci osvětlení přechodu - pravděpodobně neprojde, neboť osvětlené přechody současně se světelnou signalizací se dělají výjimečně.

- Přechod bude lépe označen vodorovným dopravním značením - v jeho blízkosti bude při krajích průběžných jízdních pruhů provedena vodorovná klikatá čára.

3. Ve směru z centra bude prověřena možnost umístění "zálivu", kde by byla vozidla z končícího levého pruhu nucena se zařadit a odbočovací pruh do ul. Mezi Lány by byl vymezen až za tímto "zálivem".

4. U napojení ul. Mezi Lány se změny nechystají.

Radlická x Butovická

Navrhovaná světelná signalizace křižovatky zatím nezískává podporu, nesplňuje prý kriteria TSK.

1.+2. Ve směru do centra bude před křižovatkou Radlická x Butovická vymezen průběžný jízdní pruh tak, aby vozidla bezprostředně před křižovatkou již nepřejížděla mezi pruhy. Přímému průjezdu současným levým pruhem ve směru do centra by mělo být zabráněno šikmými retardéry v dostatečné vzdálenosti před křižovatkou ("záliv"). Odbočovací pruh doleva do Butovické ul. pak bude vymezen až a tímto "zálivem". Vozidla směřující do centra od křiž Radlická x Novoveská tedy budou nucena se za touto křižovatkou zařadit do pravého pruhu a již v něm setrvat.

- Ve směru do centra by měl být před křižovatkou umístěný stacionární radar.

3. Přechod bude lépe označen vodorovným dopravním značením - v jeho blízkosti bude při krajích průběžných jízdních pruhů provedena vodorovná klikatá čára.

- Na přechod má být instalováno osvětlení. Toto bude ovšem v delším časovém horizontu, než uvedená vodorovná značení.

- Před přechod by mohlo být instalováno světelné výstražné zařízení - blikající oranžová světla apod., zvýrazňující blížící se přechod pro chodce.

- MHMP zváží umístění světelné výstrahy při vstupu chodce do vozovky (blikající LED osvětlení v přechodu reagující na přítomnost chodců).

4. ve směru z centra dojde k prodloužení šikmého vodorovného dopravního značení před přechodem (středovým ostrůvkem) a tento končící jízdní pruh bude navíc zakončen šikmými retardéry.

Radlická x Novoveská

Koncepci řešení křižovatky nechce MHMP měnit. Policie nedovolí vymezit odbočovací pruh do Novoveské ul. ve směru do centra žádným jiným způsobem, než vodorovným značením, které zde již je. Retardéry či jiné "překážky" nebudou dovoleny vzhledem k potenciální nebezpečnosti.

O dalších změnách se bude jednat.