O nás

Nacházíte se na stránkách, které provozuje spolek Jinonice, z. s., IČ: 69780056, se sídlem Souběžná II 40/24, Praha 5 - Jinonice.

Spolek vznikl 10. června 1999 a dle stanov je jeho účelem "Ochrana přírody, krajiny, životního prostředí, kultury, památek a veřejného zdraví, rozvoj města a dosahování obecného blaha."

Spolek provozuje také stránky www.radiala.cz a stránky na Facebooku facebook.com/RadlickaRadiala a facebook.com/jinonice.info.

Jak nás můžete finančně podpořit?

V současné době shromažďujeme prostředky na úhradu nákladů spojených s naší iniciativou za zlepšení Radlické radiály (zejm. odměna expertů, kteří oponovali hlukové a rozptylové studie, dále za právní poradenství a jiné hotové výlohy - tisk vizualizací a letáků, ověřování petičních archů atp.).

Příspěvky, prosím, zasílejte na účet spolku Jinonice, z. s. číslo 2701397046/2010. Jedná se o transparentní účet (tj. každý zde může sledovat příchozí a odchozí platby).