Iniciativa za zlepšení Radlické radiály

Nejaktuálnější informace zveřejňujeme na Facebook.com/RadlickaRadiala.

Klíčové aktuality najdete také na naší stránce www.radiala.cz.

Jinonické spolky a neformální skupiny se Radlické radiále věnují od 90. let 20. století. Souhrnně vystupujeme pod označením "Iniciativa za zlepšení Radlické radiály." Vedle jednotlivců z Jinonic a okolí jsou do iniciativy zapojeny spolky Občanské sdružení Butovice - Prokopské údolí, z.s., JINONICE - VIDOULE, z.s., Spolek Cibulka a náš spolek Jinonice, z. s.


Základní cíle iniciativy lze shrnout ve třech bodech:

  1. Zamezit rozlévání dopravy do obytné zástavby v případě dopravní zácpy na radiále.
  2. Zvětšit rozsah zakrytí radiály (např. u Tyršovy školy, oblast Botanica a okolí jinonických sportovišť).
  3. Zlepšit urbanistického řešení, zejména v oblasti metra Nové Butovice a Jinonice a tzv. Nové Radlické.


Podrobněji jsou naše cíle uvedeny v petici za zlepšení Radlické radiály z 25.1.2018. Petice znovu opakuje požadavky z petic z roku 2012 za zmírnění dopadů Radlické radiály na životní prostředí v Jinonicích a rezidenci Botanika, které bohužel z velké části nebyly naplněny - viz srovnání:

Srovnání požadavků "Petice za zmírnění dopadů Radlické radiály na životní prostředí v Jinonicích" z 19.6.2012 (vlevo)  s projektem, který byl v roce 2017 předložen stavebnímu úřadu (vpravo).

Srovnání požadavků "Petice za zmírnění dopadů Radlické radiály na životní prostředí v Jinonicích" z 19.6.2012 (vlevo) s projektem, který byl v roce 2017 předložen stavebnímu úřadu (vpravo).

Petice za zlepšení Radlické radiály z 25.1.2018 - sběr podpisů.

Sběr podpisů - petice za zlepšení Radlické radiály z 25.1.2018.