Rekonstrukce Na Pomezí

Proč je ulice Na Pomezí důležitá pro Prahu 5 ?

Dle názoru MČ Praha 5 by mohla výrazně zlepšit dopravní obslužnost oblasti Cibulek. Celá lokalita je dnes obousměrně přístupná pouze z Plzeňské (přes ulici Musílkova), kde se tvoří kolony. Bylo by přínosné, aby oblast byla dobře přístupná i z druhé strany - přes ulici Na Pomezí do Jinonic.

Roli hraje i to, že v Košířích (podél ulic Na Pomezí a Náskové) má vzniknout až tisíc nových bytů (AALTO Cibulka, Toprezidence Pomezí, Sakura atd.), což dopravní zátěž zvýší. Dopravní podnik zvažuje, že by autobus 123, který obsluhuje Košíře, byl prodloužen přes ulici Na Pomezí až k metru Jinonice - obrázek dole (více o změnách MHD zde).

Ze všech těchto důvodů Praha 5 připravuje rekonstrukci a zvýšení třídy dopravního zatížení ulice Na Pomezí. Košířské spolky se tématu podrobně věnují - např. článek "Doprava od Buďánek po Pomezí," a celkové shrnutí od Spolku Cibulka.

Zvažované prodloužení linky 123 k metru Jinonice (podrobnosti ZDE), které vyžaduje rekonstrukci ulice Na Pomezí.

V čem může být problém pro Jinonice?

Ulice Na Pomezí ústí do křižovatky Karlštejnská x Klikatá. Tyto ulice jsou již dnes přeplněné auty. Naším cílem (a deklarovaným cílem Prahy 5) je provoz v ulicích Karlštejnská a Klikatá omezovat.

Zájem na lepší dopravní obsluze Cibulek uznáváme. Nesouhlasíme ale s dalším navyšováním dopravního zatížení Jinonic. Pokud mají přes Jinonice jezdit vozidla ze stovek (až tisíce) nových bytů v Košířích, žádáme, aby došlo alespoň k dílčímu omezení tranzitní dopravy, která již dnes Jinonicemi projíždí.

Křižovatka Na Pomezí x Karlštejnská x Klikatá je již dnes za hranicí své kapacity (odbočující vozidla se vzájemně blokují atd.). Nedovedeme si představit, že by ve špičkách v křižovatce odbočoval každé 3 až 4 minuty autobus 123 z ulice Na Pomezí. Před prodloužením autobusu 123 k metru Jinonice je potřeba zklidnit provoz v Karlštejnské a Klikaté.

Křižovatka Na Pomezí x Karlštejnská x Klikatá ve špičce

Rekonstrukce

V současné době se zpracovává projektová dokumentace a je k dispozici první studie (10/2017) - viz též obrázky dole.

Mělo by být zachováno jednosměrné vedení dopravy (z Košíř směrem do Jinonic); oběma směry by projížděla případná linka MHD, která by spojovala Košíře a metro Jinonice (mluví se elektrobusu/trolejbusu, snad jako v Prosecké ulici).

Třída dopravního zatížení (TDZ) má být zvýšena na TDZ III – IV. TDZ se odvozuje od průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (tj. nad 10 tun). TDZ IV přestavuje 101 – 500 nákladních vozidel za den. Třída TDZ III pak dokonce 501 – 1.500 nákladních vozidel za den. Opravdu se na zrekonstruované ulici očekává takový provoz nákladních vozidel?

MČ Praha 5 původně navrhovala ulici rozšířit a vytvořit z ní kapacitní komunikaci (dopravně významná komunikace S4). Tento přístup byl (snad?) opuštěn po osvětové kampani košířských spolků (leták zde).

Na Pomezí - současný stav

Na Pomezí - studie (10/2017)

Třídy dopravního zatížení (TDZ)